top of page

Kosten en erelonen bij Advocatenkantoor Lefere-Vanderhaeghe in Roeselare-Gent

Een overzicht van de kosten en erelonen

Bij Advocatenkantoor Lefere-Vanderhaeghe streven we ernaar uw zaak op een kostenefficiënte manier af te handelen. In de meeste gevallen werken we met een uurtarief. Naast het ereloon worden er ook kosten aangerekend. Ons kantoor behandelt tevens pro-Deodossiers, voornamelijk in het jeugdrecht.

Interne en administratieve kosten

Enerzijds zijn er interne en administratieve kosten die worden aangerekend. Deze omvatten:

 • Briefwisseling: 11 EUR per brief

 • E-mail: 5 EUR per mail

 • Meerkost aangetekende brief: 10 EUR

 • Dactylografie per blad voor de akten van rechtspleging: 11 EUR

 • Kilometervergoeding: 0,50 EUR per gereden kilometer

 • Administratieve dossierkosten bij de opening en archivering: 4% van het ereloon met een minimum van 60 EUR per dossier

Externe kosten

Anderzijds zijn er soms externe kosten die bij de behandeling van een dossier noodzakelijk zijn, zoals:

 • Kosten van de gerechtsdeurwaarder

 • Griffiekosten

 • Kosten van deskundigen

 • Overige externe kosten

In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om deze erelonen en kosten ten laste te laten nemen door een derde partij, zoals een verzekeraar rechtsbijstand.

Advocatenkantoor Lefere-Vanderhaeghe

Erelonen, kantoor- en gerechtskosten

Voor de behandeling van uw dossier zijn er enerzijds erelonen verschuldigd, zijnde de vergoeding voor de gepresteerde arbeid van de advocaat, en anderzijds kantoor- en gerechtskosten. Hoeveel uren aan uw dossier wordt gewerkt, is afhankelijk van verschillende factoren. De prestaties worden beïnvloed door allerlei omstandigheden, zoals:

 • De houding van de tegenpartij

 • De moeilijkheidsgraad van de zaak

 • De eisen van de rechtbank

 • Tussenkomst van een gerechtsdeskundige

 • Standpunt van het parket

Basistarief

Ons advocatenkantoor hanteert een basisuurtarief van 125 EUR per uur, exclusief 21% BTW.

bottom of page